Texter

Emma Klara


Vi människor är de enda varelser som behöver betala för att få leva och tydligt är att vi får betala mer och mer, mer och mer, tills dess att vi inte har råd att varken leva eller överleva som det verkar, vilket alltfler människor som lever i utsatthet vittnar om.

Hur kunde det bli så? Vem lurade oss att tro på skuld?

De flesta människor av idag lever för att tjäna ett ekonomiskt system så att de har råd att ha den frihet de längtar efter. De arbetar och sliter, många gånger i yrken som handlar om att lura sina medmänniskor att köpa saker som de inte behöver, vilka tillverkats av ytterligare andra arbetare som skapat dessa onödiga saker med begränsad hållbarhet på bekostnad av Moder jords energi och resurser.
Vid rannsakan är det intressant att se hur många yrken och arbetsuppgifter som handlar om att övertyga, utnyttja och lura andra människor på bekostnad av allt liv.

Detta system tjänar inte liv, det tjänar korporationer och ett litet fåtal som lever på vår tro på skuld, genom ord på papper. Det vill till att lura in oss i skuld, genom få oss att känna oss skyldiga, i syftet att vi ska betala av på en skuld som bara ökar och ökar.

Detta system visar med all tydlighet att vi inte har något värde annat än vår betalningsförmåga.
Det är ett slaveri - vi betalar för att få leva med våra kroppar, med vår hälsa, med vår tid och med vår energi. Slaveriet gynnar ett system som utnyttjar, lurar, förstör och parasiterar på oss och våra liv, på naturen och på djuren. Genom vårt lydande och tjänande till detta hybris-kollektiv och deras korporationer, bidrar vi till att dessa krafter kan fortsätta att förstöra naturen, fortsätta att våldta Moder Jord, fortsätta att tortera och döda djur och fortsätta att skada och döda människor.

Det är fel att leva på andras ljus och energi, det är fel att lägga skuld på hela mänskligheten, när skulden sitter hos ett fåtal med psykopatisk mentalitet, som lurat oss att tjäna dem. Det är fel att skada, lura, förstöra och stjäla och parasitera på andra och annat livs energi, hälsa, tid och liv.

Vi, var och en av oss, har ett inneboende värde bortom prestation, av det självaste faktum att vi lever och vi har rätt till våra naturliga rättigheter att få leva i hälsa, i frid och frihet i samklang med varandra, med djuren och i symbios med Moder jord. Ingen har rätt att lura oss, kontrollera oss, eller stjäla vår hälsa ifrån oss genom att utsätta oss för skadligheter och samtidigt neka oss rätten till valfri naturlig läkning. Ingen har rätt att tvinga oss att bidra till deras parasitism och psykopati.


Jag har känslan av att vi lever i den yttersta av den yttersta tiden och att det vi möter nu är tänkt att vi ska möta för att det är på tiden att det vi bär inom oss blir frigjort nu. Vi kan inte längre önska leva i ljuset och den sanna kärleken och samtidigt bära på oförlösta känslor och övertygelser om begränsning inom oss – det går inte längre. Vi må ha kunnat göra det tidigare och leva i det men det går inte längre, allt kommer upp nu, allt som vi gömt för oss själva och omvärlden, allt som vi inte velat titta på blir nu uppenbart för oss och det spelas ut i vår omgivning.


För mig är kärleken till mig själv en nyckel till det liv där jag önskar leva. Jag har insett att det är kärleken som är min sanning och mitt högsta varande och det är där som jag önskar leva, verka och vara. Och det betyder att allt det som inte är kärlek inom mig (vilket har varit mycket, då ni som känner mig och min historia vet att jag verkligen på djupet levde i ett mycket strakt självhat i många långa år av mitt liv) behöver frigöras och transformeras och det är tid för det nu – hög tid. Igår kom dessa ord till mig och jag känner att även om de talar till mig är de lika mycket riktade till alla som kan ta till sig och känna sig stärkta av dessa rader.


Jag vill även passa på att säga att jag är så tacksam att jag genom min resa genom livet fått möjligheten att dela med mig och beröra andra på detta sätt, det känn så stort och det inrymmer så mycket kärlek och det är så vackert. Så jag önskar bara förmedla en djup tacksamhet över allt detta och samtidigt rikta min kärlek till dig som läser detta och berörs av min ord och det jag får fram genom mina kanaliseringar: Tack för att du finns vackra medmänniska och själ, jag älskar dig <3


Kärleken strömmar nu till er på alla nivåer, håll ut dina armar och gör dig redo att ta emot. Det är emottagandets tid. Det är tid för dig att ta emot dig själv nu – med villkorslös kärlek och acceptans öppnar du hjärtat för dig själv.


Se dig själv, du står där nu med utsträckta armar med full tillåtelse från dig själv att ta emot kärleken som fullkomligt flödar till dig från Universum. Ditt eget hjärtas murar rämnar inför denna expanderande kraft av rent ljus och du står nu naken, ren och sann i ditt eget ljus. Ditt hjärtas röst talar till dig:


”Jag önskar frihet, jag önskar frid, jag önskar få vara allt det jag är och få uttrycka allt det jag känner när jag känner det. Jag vill inte längre tystas, jag vill inte längre hållas tillbaka, jag längtar efter frihet och jag vill expandera all den kärlek som inryms i mig nu. Det är dags nu, NU! Jag vill vara allt det jag är nu.

Jag vill släppa rädslan för allt det som hållit mig tillbaka i detta. Jag är kärlek och det är dags för mig att få komma till uttryck nu. Bortom rädsla, bortom litenhet, bortom skydd, vem är jag då? Jag är storslagen kraft och kärlek som önskar spridas och förmedlas inom mig och i världen.  Jag vill berika världen med min existens, min kärleksvibration har något stort att tillföra i alltet och jag vill bidra nu! Först önskar jag tala till mig själv i glädje och tacksamhet över att ha blivit sedd och erkänd för mitt rätta jag i mitt rätta namn, sedan vill jag rikta all min kraft och kärlek till mitt sinne, min själ och min kropp – känn min kärlek och ta emot den i alla era kroppsmedvetanden. Jag är som en egen existens inom er som hållits tillbaka alltför länge. Ni tror att ni har skyddat mig, då ni upplevt mig som sårbart och svagt. Men ni har inte förstått hur kraftfull jag är. Jag är kärlek – den starkaste kraften ni har, den starkaste kraften på planeten. Istället för att skydda er själva genom att stänga hjärtat gjorde ni er svagare, sårbarare och räddare, ni förlorade kontakten med er själva och ert Jag Är. Ni gick djupare in i dimman, in i illusionen, ni gick vilse i er själva och ni hittade inte vägen ut, vilket fick er att känna er än mer sårbara och vilsna, vilket gjorde att ni ville skydda er än mer. Som en negativ spiral kom ni allt längre bort från sanningen om er själva.”


I hjärtat sitter kompassen men i ett stängt hjärta går ni vilse. Så tillåt dig själv nu att öppna dörren till kärleken inom dig – ta emot den, känn den, låt hela din kropp, ditt sinne och din själ få tillgång till och vibrera i denna kärlek utan slut, som ett självförsörjande system av ren flödande villkorslös kärlek – för det är vad det är.


När allt det du är står sann, trygg och stadig i din egen kärleksenergi, då vet du vem du är, då finns inte längre några rädslor, då finns inte längre några begränsningar, då ÄR du, du är hel och i denna helhet kan du sprida din kärlek, ditt ljus runt omkring dig – vart du än är, vart du än går utan rädsla för att bli sårad, utan rädsla för avvisande för du är självförsörjande i din energi.


Du hör rösten starkare och starkare inom dig, ditt hjärta talar till dig: ”Jag älskar dig, öppna mig och ta emot min kärlek, släpp mig fri och tillåt mig att älska dig för jag älskar dig.”Din kärlek önskar uttrycka sig själv i sin högsta form av varande – ren, flödande kärlek. Låt dig själv berusas av din egen gudomlighet och fullkomlighet. Din kärlek är ett mirakel och du är värd detta mirakel – öppna ditt hjärta och ta emot dig själv i all din glans, i allt ditt ljus i allt ditt vackra varande – du är så högt älskad, inser du det? Förstår du det? Kan du ta emot det? ”Ja”, en annan röst inom dig, djupt inom dig talar, den hörs högre nu, du har börjat lyssna och du hör. Den säger ”Ja”, den säger ja till livet, den säger ja till kärleken den säger ”Ja, jag tar emot kärleken till mig själv” <3

Acceptans är en nyckel

Jag skriver dessa ord lika mycket för mig som för dig. Men jag vet inte om det är en kanaliserad text, mitt högre jag eller en sammanflätning av båda, men det spelar ingen roll. Dessa ord stärker mig och jag hoppas också att du kan finna att de stärker dig.


Jag har förstått att en av mina största uppgifter/utmaningar här i livet är att finna kärleken till mig själv, var jag läser och hör påminns jag om detta, men ord som ”Du måste älska dig själv” har snarast bara skapat ett motstånd i mig. Jag längtar efter min kärlek till mig själv men ordet "måste" är svårt för mig att hantera. Jag känner att det blir påtvingat och därför inte är min sanning i detta nu.

Det intressanta i är dock att när jag tillåter och välkomnar allt det jag känner just nu, och visar att det är lika accepterat och älskat som om jag hade uttryckt ren kärleksfullhet, så upplever jag att det på ett plan ändå är precis det jag gör.

Inom mig bär jag på sanningen om att jag redan älskar mig själv och att det enda jag behöver göra är att ha tillit till att det är så och förstå att det är så.


Att inte acceptera det som är, att påskynda eller stressa på ett inre förlopp är att inte acceptera sig själv, det är ett exkluderande, ett inre utanförskap av ditt sanna jag. Det blir ett vacuum av ickefrid.


Du behöver integrera och älska allt inom dig, för tänk när polerna vänds och ditt mörker blir ditt ljus och ditt ljus, ditt mörker – kan du möta dig själv då? Kan du acceptera allt det du är? Kan du se på dig själv med ömhet och obefläckade ögon? Kan du i sanning vara allt det du är och älska det?


Att tvinga fram en inre process är att våldföra sig på sig själv, det är att med inre våld tvinga dig själv in i en förändring du inte är redo för. Resultatet blir motsatsen av din önskan om inre frid och självkärlek.


Du frågar dig: ”Men hur kan jag då nå självkärlek? Genom att acceptera dig själv där du är nu, genom att acceptera dina tankar som inte accepterar eller älskar dig själv. Genom att här och nu tillåta dig själv att känna allt det du känner, det är första steget.

Genom att acceptera där du är nu, möter du dig själv i kärlek. I accepterandet finns inget motstånd, inga krav och ingen prestation – det är som ett ömsint och vackert tillåtande av allt som är, precis som det är just nu och i det har du redan gett dig själv kärlek. Inom dig kan du nästan känna hur din kropp och själ slappnar av inför lättnaden av att allt är väl precis som det är just nu. Här börjar det - i tillåtandet och accepterandet hittar du nycklarna till dig själv, häri finner du lugnet och friden inom dig.


Ett annat viktigt steg i är att förlåta, förlåt dig själv för att du inte kunnat acceptera dig själv. Men om detta är att gå för fort fram är det vackraste du kan göra för dig själv, att acceptera att du inte klarar av att förlåta ännu. Så fort du upplever ett motstånd inom dig när det handlar om det inre arbetet, kan du tolka det som ett tecken på att du gått för fort fram.


Möt dig själv med mjuka tankar och vänliga ord, se på dig själv med ömhet i vardagen och visa medkänsla med allt du möter inom dig. Tänk på dig själv som den kärleksfulla modern som ömsint och vackert vägleder det lilla barnet inom dig till sitt eget uppvaknande om sig själv.

Det är ett arbete som innebär både tålamod, tid och mycket kärlek. Att du läser dessa rader visar att du redan är på väg mot din inre transformation. Du är redan allt du önskar vara, du har allt inom dig, annars skulle du inte längta efter att vara det och självaste längtan avslöjar att du redan bär det inom dig, för du kan inte längta efter något som du inte redan upplevt.


Kärleken är i sanning evig och inom dig brinner en eld av ljusfylld självförsörjande kärlek som bara väntar på att bli upptäckt och uppväckt.Om att förlåta

Denna kanalisering är kopplad till det som kommer upp och hur viktigt det är att en gång för alla lämna det gamla bakom sig, Inte som ett ömmande minne inuti, utan helt släppa taget om det, så att det inte längre påverkar på något plan. I slutet förekommer även några engelska ord och för mig vibrerar det engelska språket med en högre frekvens.I skuggorna inom er själva har ni gömt dem – de mörka tankar, känslor och minnen från detta och tidigare liv. De finns där och gror, de närs av lågfrekventa handlingar, tankar och känslor. Det är tid nu att släppa taget om det spår av smärtor du inte kommer åt.


Det är dags att förlåta, släppa det gamla och gå vidare, era kroppar ska inte längre härbärgera liv av tyngd och mörker.


Att fördöma någon eller något är ett lågfrekvent sätt att åsamka lidande för sig själv, ni är alla stjärnor på samma himmel och så tätt kopplade till varandra, ni hör ihop. Att slå på någon annan vare sig med ord, tankar eller handlingar är att slå på sig själv. Ni är alla i växande, upplevandes och utvecklandes, det finns inga skyldiga, det finns bara olika uttryck av varande. 


Förlåt åt alla håll och riktningar: uppåt, nedåt, inåt, utåt, sänd ut ditt förlåtande till alla plan och nivåer, här och nu, i alla dina nu. Tillåt förlåtelsens rena frekvens att fylla hela ditt väsen med rosa helande ljus. Låt det flöda genom hela ditt energisystem och alla dina minnesdepåer. Låt energin leta sig fram till minnena och låt dess frekvens rena dig. Under tiden detta pågår – sänd ut tankar om förlåtande, befrielse och att släppa taget om det som inte längre tjänar dig. Förlåtelsen är en gåva till dig själv, dess viktlöshet och ljus, renar och befriar dig från inre tyngd.


De största själarna på planeten vandrandes idag, känns igen på deras empatiska, givmilda, storsinta och ickedömande sätt. De bär på sanningen om att allt är kärlek. Välj att vakna inför denna sanning, att kärlek är allt som är; du är kärlek, dina upplevelser är kärlek, motstånd är kärlek, växande är kärlek. Jamen, tänker du, inte kan väl handlingar av hat och ondska vara kärlek? Jo säger vi, på ett högre plan är det ändå så, då allt som är, önskar uppleva allt som är, tar vissa själar på sig uppdrag för att utrycka också den aspekten, av allt som är.


När ni ser allt från ett högre plan och går ur det tredimensionella perspektivet av varande och ser hur allt hänger ihop, blir det tydligt för envar att tillåtandet av utvecklandet av allt som är, i sanning är kärlek, för kärlek är allt som är. Men minns också att i den totala kärleken finns också möjligheten för er att välja vilken verklighet ni önskar uppleva och växa i, och många av er känner starkt en längtan till en högre nivå där upplevelser såsom dem som upplevs på en tredimensionell nivå, inte längre tjänar er. Här och nu är ni fria att välja ett högre varande. Men vet att det högre varandet skapas för dig först när det inom dig sker en transformation – när du väljer att släppa taget om de tankar, känslor och minnen som hållit dig tillbaka. Det högre varandet upplevs när du når mästarnivåns insikt om att allt i sanning är kärlek.


Dear children of the light

Be the light that you are by shining the light that you hold

What is light? It is love, it is truth, it is a masterfrequency - it is the energy of the source.

You are the light of the world

You are on a mission – a mission to evolve

You are the brightness

You are the glory

You are the magnificent being that you wish for yourself to be

You are a miracle

Go, stand tall, spread your truth like the awakened soul that you are becoming

You areOm skuld

Denna kanalisering tar upp ämnen som jag tror de flesta av oss kan känna igen sig i och det är ord med en tydlig riktning. Det förekommer en hel del upprepningar i texten men jag känner att detta fyller en stor funktion, då ord är frekvenser som påverkar oss starkt.


Kära barn på jorden vandrande, vi känner och ser er och vi riktar vår kärlek till er. Livet är en gåva och er vandring är tänkt att vara ett upplevande och expanderande av glädje och självkärlek. Ändå kämpar många av er och upplever att livet är en kamp där bristtankar och självförnekelse är vanliga delar.

Till livet har ni lagt borden, måsten och göranden som inte är i er sanning. Ni har gjort det och gör det eftersom ni bär på tankar och övertygelser som tyglar er in i riktningar och styr över er. En av dessa övertygelser är er tro på skuld och skam, dessa två mycket tunga känslor styr och påverkar er mycket starkt. Medvetet eller omedvetet styr dessa övertygelser fortfarande i ert liv och i er värld.


Ni tror att för att duga, passa in, bli accepterade och älskade måste ni rätta er in i ett led av varande där ni blir anpassade till att vara något ni inte är. Inom er finns en rädsla av att uttrycka ert unika varande eftersom ni är rädda för att den ni verkligen är inte ska bli accepterade, därför skrämmer det er att skilja er för mycket från mängden. Dessa tankar blir till era fångvaktare och den ni är förminskas till en vrå i era hjärtan – det är dags att släppa er själva fria nu och befria er från tankarna som håller er fångna.

Kom ihåg kära vänner att skuldkänslor bär en mycket låg vibration som ni alla måste släppa nu, det är verkligen dags för er som går före, att släppa taget om skuld, om skam, om avund om avsky och om självkritiska tankar. Gör det NU! Be om hjälp med detta.


Ni har burit någonting tungt på era ryggar; er tro på skuld, att ni är skyldiga till något, detta medför även en tro på skam. I era hjärtan skäms ni över någonting som ni tror er ha gjort, ni skäms över en skuld som ni tror är er. Tron på denna urskuld och den skam ni känt och levt i har sitt ursprung i något som skedde långt, långt tillbaka. Skuldkänslans och skammens ursprung kommer av två huvudsakliga anledningar, den ena kommer från att ni bär på en kollektiv känsla av skuld på grund av det som skedde med Atlantis. Men Atlantis fall hade ett högre syfte och ni kunde inte påverka det som skedde, ni kan därför inte ha någon skuld i dess fall. Se Atlantis öde, se på det som skedde, se varför och hur det kunde ske, och se liknelserna i den värld som du nu lever i och ta vara på de erfarenheter som Atlantis historia berikat er med.


Den andra orsaken till den skuld ni omedvetet känner har att göra med den första delningen – separationen från källan. Någonstans djupt inom er bär ni fortfarande på en sorg och en smärta kopplat till separationen, när källan av allt som är önskade förverkliga sig själv och uppleva allt som är. Detta förverkligande skapade den första delningen.

Men separationen skapade ett trauma inom er, ni upplevde det som ett straff, som att ni blev förvisade från källan och om ni blev bestraffade, så måste ni ha gjort något fel – denna tanke födde skuldkänslan och med den kom skammen för ni skämdes över det hemska ni måste ha gjort för att bli förvisade. Detta är er tro, detta är ert djupaste sår, det sitter långt inom er på en plats du gömt för dig själv. Leta upp den nu och släpp taget om dessa känslor – de bär inte på någon sanning. Du har aldrig blivit förskjuten eller ratad, du har inte gjort något fel! Du är fortfarande en del av allt som är, fast uttryckt i form.

Vi blev alla delar av alltet, som en cell delades vi till att bli som små celler i en enda stor kropp – kära barn, ni är inte separerade – ni bara upplever det så och den upplevelsen skapar ert nu. Välj att se och uppleva hur ni alla hör ihop, hur ni alla behövs och hur ni alla som cellerna och organen i era kroppar, har viktiga funktioner och uppgifter.


Men genom dessa två upplevelser har ni sedan dess straffat er själva genom att bära på en omedveten skuld som följt er i liv efter liv efter liv och som ni sedan upplever och projicerar i och omkring er, släpp den nu – ni är alla oskyldiga!

Det har varit lätt för dem i er värld som lever i skuggor och bär på falska fasader att spinna vidare på denna skuld och vända historien, skapa falska skrifter och få er att fortsätta tro på skuld.

För minns detta, om ni inte kände er skyldiga från början, så skulle ni aldrig trott på skuld, det skulle inte gå in er, ni skulle inte känna den, vem som än försökte ge den till er, så det självaste faktum att ni upplever det beror på att ni tror att ni på något sätt är skyldiga – det är ni inte, det är falskt.


Det är av yttersta vikt att släppa taget om dessa känslor nu en gång för alla då de hindrar er från att ta er vidare framåt på er resa mot uppvaknande och självkärlek, för det är dessa tankar som stoppar ert flöde, dessa omedvetna tankar och känslor får er att tro på ett förminskande av er själva, de får er att tro på ett ickeförtjänande, att ni inte duger som ni är, att ni inte är tillräckligt bra.

Släpp alla tunga tankar av ickeförtjänande, skuld eller straff - ni har ingen skuld, ni är inte skyldiga, det finns inget straff, ni är oskyldiga! Känn i era hjärtan att ni är oskyldiga!

Släpp taget om det som varit i detta liv och tidigare, släpp ut allt det tunga som du burit och välkomna förlåtelsen, välkomna befrielsen, välkomna glädjen. Känn i hela dig, att du kan hela dig genom att erkänna dig själv och erkänna inför dig själv att ”ja, jag får vara lycklig, ja jag får leva i överflöd, ja, jag får allt jag önskar, behöver och vill ha, jag är värd allt detta”. du förtjänar allt det vackraste som livet ger – känn det, tro på det, lev det. Känn i hela ditt väsen att du lever, att du är och är ett med det gudomliga, ett med källan av allt som är.


Er uppgift är att vara er själva så bra ni kan och följa ert hjärtas glädje i varje nu och älska det, älska er själva. Detta är er största uppgift, detta är ert största uppdrag. Låt ert medvetande slappna av och överlåt tänkandet och beslutsfattandet till ert hjärta, välj alltid att gå den väg som du känner mest glädje inför, oavsett om människor omkring dig inte håller med, oavsett om de ger dig skuldkänslor (som du nu ska släppa), oavsett om det enligt era normer inte är det rätta att göra – gör det ändå.

Låt din andning vara ditt vittne, låt din andning vara din väg till insikten om dig själv och ditt syfte här, andas in din storhet, andas ut ditt förminskande av dig själv, släpp det NU! Förlåt er själva för att ni förminskat er själva genom en tro på skuld.

Känn att du för varje andetag vibrerar lättare och mjukare.


Käraste älskade barn, ni är alla så vackra och magnifika på alla plan, förstå det, känn det, var det, lev det. Låt denna skönhetens vibration, vibrera inom er inför erkännandet av er storhet. Den inre skönheten ni alla bär finns där och väntar på sitt erkännande och varande, var den du är för Du Är!! 


Om tyngd och trötthet

Dessa ord kom till mig för några dagar sedan när jag tvivlade på mig själv och kände mig ledsen. Och även om det var ett svar som jag själv fick så känner jag att denna kanalisering är riktad till alla som känner igen sig i detta. Det förekommer en del upprepningar men det känns tydligt att det finns en mening med det, alla ord har en egen vibration och det känns som att dessa verkligen ska nå in. Det är ett varmt kärleksbudskap till oss här och nu 


När tröttheten stiger och kroppen gör sig påmind, luta dig tillbaka i ett tillåtande i allt som är, känn in och låt kroppen tala. Låt den på alla plan få vara i och uttrycka allt det den är, känner och bär på. Låt dig vibrera du, låt dig själv uppfyllas av dessa vibrationer och känn hur du närmar dig det största och det högsta.

Låt dig fyllas av renaste ljus, tillåt dig uppnå en nivå av varande där du expanderar till ditt högsta jag – en nivå där Du i sanning Är, en Jag Är-nivå i sin högsta form av varande. På detta plan känner du en total kärlek och ett totalt varande. Här känner du i sanning hur du är kopplad till allt levande, hur du är ett med allt skapat. Kärleken här är utan gränser, utan former – den omfamnar, inkluderar, innefattar och förgyller – Den Är, Du Är och du är ett med kraften som skapar allt liv – ett med det heliga varandet – ett med det gudomliga, ett med allt liv.


När du känner dig uppfylld med svårmod och starka känslor av tyngd minns då detta, välj vägen som tar dig dit, välj varandet som fyller dig med allt detta. Låt dig aldrig tro att ett förminskande av dig själv skulle vara en sanning.


Må du öppna dina ögon och se igenom illusionernas dimma. Bryt dig loss ur övertygelsernas kraft – gå in i dig själv och lyssna till ditt hjärtas röst. Hör glädjen som finns där, hör kraften som du bär, den har en röst som säger ”här är jag, lita på mig, släpp mig fri”.


Låt dig vakna upp inför vissheten att om att livet kan vara enkelt att leva, att ditt växande kan ske i glädje, att ditt uppvaknande sker i detta nu. Vila i dig själv, vila i din sanning om vem du är.


Älskade barn, vi känner dig, du vibrerar så högt i ditt ljus.

Må du vakna inför insikten om att den inre längtan du bär redan är manifesterad och att du lever i och upplever den i din verklighet, känn att din längtan inte längre är en längtan utan en glädje över här och nu.


Känn hur du med lätthet skapar allt som är.

Känn hur du vibrerar av det ljus, av den kärlek du är.

Känn hur du fyller dig själv med all den kärlek du bär – med all den kärlek du är.

Känn hur hela du är ett kretslopp av kärlek 


Vi är med dig och vår kärlek är oändlig – vi riktar den till dig nu, ta emot! Känn hur vår kärlek fyller dig på alla plan och nivåer i alla dina kroppar, i alla dina liv, i alla dina nu.
Tro på din egen kraft

Dessa ord kom till mig för någon vecka sedan, nu först har jag haft tid att skriva dem här och under tiden jag skrev fortsatte orden att komma. Detta budskap är kopplat till tankar och händelser som jag upplevt och undrat över strax före kanaliseringen. Det är tydliga ord som bär på kraft och jag hoppas att de tas emot väl. Det förekommer en hel del upprepningar i texten, men det känns som om att de önskar att orden verkligen ska nå in Budskapet är vackert men omskakande och jag bär själv på mycket av det som berörs.


Du står på kanten till något avgörande, slöjan lättas och sanningarna som dolts demaskeras nu inför sig själva. Allt det som dolts börjar nu komma upp till ytan, ljuset som ökar för varje dag lyser upp det som legat gömt i mörkret och skuggorna och ni börjar också mer och mer förstå vilka ni är.

Ljuset som intensifieras i och hos er består av ren sanning, ren kunskap och ren kärlek. Detta ljus är så starkt att det fungerar som en tryckkokare för allt det som det hållits ett lock på och för allt det som ni inte velat se eller förstå – allt det ni förnekat inför er själva.


Vi ber er – ge inte bort er kraft, ge inte bort er tro på er själva till en tro på andra, oavsett titlar eller utbildning. Lyssna alltid till ert eget hjärta i alla lägen och känn, känns detta sant för mig, är detta en sanning som känns rätt för mig att tro på.

I många år har ni bugat och bockat inför överheter och höjt upp vissa grupper av människor. I och med detta har ni samtidigt förminskat er själva. Ni har gett bort tron på er själva till andra och därmed har ni gett bort en del av er kraft – hämta tillbaka den nu – kalla hem er kraft och er tro på er själva som den som bäst vet vem ni är och vad ni behöver. Välkomna er tillit till er själva, välkomna er kraft, välkomna er sanning, välkomna allt detta tillbaka till dig. Välj att se hur världen ser ut med dina nya ögon som talar av sanning. Välj att se att saker du sett på och tagit som självklara, är en fasad som hållits uppe och kunnat göra så genom att du gett bort din tillit till andra än dig själv Därmed har du förlorat respekten inför dig själv, därmed har förlorat din stolthet av att vara den du är och därmed har din kärlek inför dig själv och den du är dolts bakom den falska bristande tilliten inför dig själv och din förmåga.


Du har som ett litet barn lekt kurragömma med dig själv och gömt dig själv och din självkärlek på en plats som du vet var den är men du låtsas som att du glömt bort, och ber istället om en yttre bekräftelse, ett yttre svar på vad du innerst inne vet som sant. Det är nu dags för dig att ta mod till dig och erkänna att du vet var du gömt din känsla av värde, ditt accepterande, din tillit och dina gåvor – plocka fram dem nu med stolthet och sträck på dig, känn hur du fyller dig själv med värde och kärlek till dig själv och hur hela du blir varm, rörd och tacksam över allt detta vackra som du ömsint ger till dig själv 


Älskade barn du förtjänar att få vara den du är i all din skönhet, i all din glädje, i all din storhet i allt ditt varande.

”Oj, oj säger du, detta är stora ord, så kan det inte vara, det kan väl inte stämma, hur kan jag ta till mig dem, inte heller vågar jag visa vem jag är, vad ska andra tänka, vad ska andra tro? De kommer att tycka att jag är knäpp”

Så härligt tänker vi, desto bättre för dig och desto bättre för jorden. Detta har varit ert största fängelse som hållit er hårt i sitt grepp. Släpp ut dig själv ut ur fängelset som du skapat till dig själv och tillåt dig själv att vara allt det du är. Börja slappna av, börja släppa loss, gör dig fri från rösten i ditt inre som talar av rädsla och bjud upp dig själv till dans. Varje gång den rösten kommer säg då ”tack för din synpunkt men nu väljer jag att följa mitt hjärta”. Vakna upp inför insikten om att det är du själv som begränsat din storhet.


Genom att du gett bort din tro på dig själv till en tro på andra har du också slutat ifrågasätta saker och tagit saker förgivet, i och med detta har illusionernas spel kunnat fortgå. Kära barn den verklighet ni lever i är idag är byggd på falska grunder och hålls uppe genom lögner och ljusskygga spel. Ni är en pjäs på brickan och det har kastats tärning över ert huvud om var ni ska stå och i vilken riktning ni skall gå, deras storhet och möjlighet att göra detta består i att den tilltro ni gett till överheten, den tilltro på deras förmåga och icke er egen. Deras storhet och kraft kommer från er storhet och kraft, det är dags att ta tillbaka den. Gör det nu, kalla tillbaka din kraft och välkomna den i glädje!


Det är när du inte tillåter dig själv att se och vara allt det vackra du är som du heller inte kan tillåta andra att vara det, det blir en jämförelse som gör ont inom dig hur du än önskar och vill vara tillåtande, glad och generös när andra upphöjs och beröms. Ni bär på en önskan och längtar så starkt efter en yttre bekräftelse att det nästan gör ont inom er att höra på när någon i er närhet lyfts upp, att de får höra orden som ni inom er längtar efter att någon ska se och bekräfta hos dig – ord som ”Men jag då? Är inte jag speciell? Har inte jag stora gåvor? Har inte jag också varit en mästare i tidigare liv? Är inte jag en vacker ljusarbetare som har en stor uppgift att fylla här på jorden” ekar inom dig och du jämför dig och känner dig sämre eller så sätter du upp ett skydd genom att säga ”att har också fått höra detta, jag har också fått det till mig”, du säger med hög röst att det är så det är, att du mycket väl vet att du bär på allt detta, men den höga rösten är inget annat än en röst, innerst inne litar du inte på den, rösten i sig och din känsla av att säga någon blir en hävdelse av omedveten rädsla som du satt upp i försvar. Det faktum att du i det ögonblicket känner att du önskar säga och uttrycka att du är minst lika bra om inte bättre, vittnar om att du egentligen inte känner så inför dig själv. För innerst inne har du svårt att tro på och erkänna hur fantastisk du egentligen är och vilka gåvor du bär.


Älskade barn av ljuset ni är alla så vackra, ni är alla så värdefulla – så fulla av värde, alla så speciella och alla så fulla av kraft. Förstå att ni är allt detta. rösten fortsätter: ”Jamen, jag vill vara speciell, jag vill vara bättre, jag vill bli sedd, upptäckt och älskad.


Det finns ett otröstligt barn därinne inom dig som ropar efter bekräftelse, förstå att ni är allt det vackra ni längtar efter att höra om er själva, men det är ni som behöver förstå detta, det ni som behöver känna detta, det är ni som behöver uttrycka detta inför er själva. Det är ni som behöver ta emot dessa gåvor av erkännande inför er själva. Se dig själv, se vem du är! Du är ett unikt uttryck av allt som är. Du behöver inte andras ord eller beröm när du lever i din sanning om vem du är, för när du lever i denna sanning lyser du i din egen strålglans – du är!!


Vi säger, du är speciell, du är unik, du är fantastisk - det finns ingen som du och din unika energi behövs här på jorden, i Universum, i allt som är – du är en del av alltet!

Förstå det, känn det och tillåt ditt unika jag att få uttrycka sig i ditt varande. Och din största uppgift här på jorden är att vara dig själv och göra allt det som inspirerar dig och ger dig glädje i varje nu. Det är den största gåvan du kan ge till skapelsen – att vara den du är skapad att vara.


När du i sanning kan erkänna inför dig själv att – ja, jag är fantastisk – då som genom ett trollslag försvinner även alla tankar om jämförelse eller känslor av smärta inför andras storhet, för du vet vem du är och du bär denna vetskap med stolthet, du står i din egen sanning och Du Är!
Om att möta sina skuggor med kärlek

Dessa ord kom till mig för några dagar sedan och är riktat till alla som bär på en önskan om att på något sätt få bidra till ett högre syfte, för sig själva och därmed för världen.


Kära barn hur kan du så se på dig själv med små ögon? Hurkan du tro på ett förminskande av dig själv? Ni är så mycket mer än vad ni ser och förstår – förstå detta och börja ifrågasätta, börja ifrågasätta detta tvivel.


Någonstans djupt inom dig finns ett varande sår, ett sår med smärtsamma rötter ett sår som ömmar och livnärs av förminskade tankar om dig själv. Såret ropar ”se mig, lyssna på mig, det göt ont!” Såret säger ”det gör ont att bli förnekad, det gör ont att inte bli lyssnad på, det gör ont att inte bli sedd.”.

Ni skräms av att se att allt det ni är, även innehåller delar som du inte tillåter dig själv att vara, då du vuxit upp i tron om att dessa delar är mörka, att dessa sidor är fel. ”Jag vill bara vara ren, ljus och vacker” säger du. Men älskade barn det blir en illusion, det är ett falskt ljus, ni behöver se att detta är ett förnekade av er själva det är ett exkluderande av er själva, det är ett falsk du, ett icke tillåtande av allt det du är. Du innehåller allt, ljus så som mörker och det är när du finner friden i detta, när du tillåter dig själv att vara detta – att vara allt det du är, det är då mina vänner, det är då den sanna kärleken för den du är vaknar, och se - du är hel 


Att gå in i dig själv och möta ditt inre mörkret är ingen återvändsgränd – det är där i djupet hittar du nycklarna till dig själv – det är där du finner dina största gåvor.

När du ser på dig själv med ömhet och mjukhet så slappnar dina muskler av och inom dig höres en djup suck av lättnad av att du tillåter dig att vara den du är.


När du ser känner och upplever dig själv som en magisk och glädjefull skapelse av ljus, då vibrerar du så högt att du nästan dansar framåt i allt du skapar – själva skapandet av din verklighet målar du inom dig som den vackraste av tavlor.

Vakna upp ur dina drömmar och förstå att du är nyckeln till allt. Du är en del av alltet och bär dess visdom inom dig. Öppna upp för dessa kunskaper, öppna upp för dig själv. Kära barn så fylld av visdom, du har allt inom dig! Du finns på så många plan, du är tavlan du målar, du är skaparen som målar, samtidigt är du penseln och också den som ser på, du har allt inom dig – du är allt!


Välj att förstå att era tankar skapar er verklighet, ni har hört det förut men ni har ännu inte tagit dessa ord till er, ni har ännu inte förstått vidden av detta. Du skapar ALLT med dina tankar och DU skapar dina tankar. Så välj noga vad du väljer att skapa till dig själv. Gör det till en vana att fråga dig själv när du kommer på dig själv att tänka tankar som inte är i samklang med den vibration som du föredrar att vara i, fråga dig själv; är detta en verklighet jag vill skapa? Om du då upptäcker att dessa tankar inte är i samklang med det du önskar att din verklighet ska vara, gör då ett medvetet val och byt ut dessa tankar till något som du hellre önskar skapa.


Du säger ”men så kan det inte vara, verkligheten ser ju ut så här!”, vi säger; var öppen inför möjligheten att det kan vara på annat sätt – investera inte i tanken på att allt är som det är bara för att det är så som det verkar se ut. Lek med tanken att det ser ut som det gör för att ni lägger energi på att tro på att det är så det är.

Ni går mot nya tider och det är dags att släppa taget om begränsande övertygelser. För varje dag, välj att se på världen med nya ögon, börja ställa frågor till anpassningarna och alla övertygelser du bär; Varför är det så här? Är det riktigt säkert? Känns det glädjefyllt för mig att tro på att det är så här? Väck barnet inom dig!! Väck upp nyfikenheten, väck upptäckarglädjen. Gör det till en lek att varje dag när du ser eller upplever något som du tror är sant – fråga dig då är det riktigt säkert? Är det riktigt sant?

När du börjar leka med tankarna på detta vis, så börjar du mer och mer närma dig att förstå vem du är och vad du är förmögen att skapa. Du är en skapare, en trollkonstnär, en magiker och dina tankar och intentioner är ditt trollspö. Häri ligger er kraftfullhet, häri ligger er storhet.


Vakna upp inför möjligheten att det är på detta sätt och känn vilka känslor som denna möjlighet skapar inom dig. Allt det du kan föreställa dig är möjligt, annars skulle det inte varit möjligt för dig att föreställa dig det. Så väck upp barnet inom dig, tillåt dig själv att expandera och känn din skaparglädje spira inom dig


Himmelska världar öppnade sig och fällde för dig tårar av glädje inför din skapelse och storhet.

Var hälsade käraste barn, vi älskar dig  Ta emot vår kärlek och låt den omfamna dig.
En lite kortare kanalisering med energi

Det är dags nu, skaka av dig litenhetens trygghetszon, res dig upp och stå i sanning i din kraft, våga se din storhet.

Ställ dig utanför dina begränsande tankar om dig själv, se på dem och inse att de bara är övertygelser, inget annat, de har inget med din verklighet att göra.


Du är kraftfull bortom begränsningar, du bär på gnistan av det gudomliga.


Stå i din fulla kraft genom att tillåta dig själv att vara den unika själ som du är - det finns ingen som du och din unikhet behövs i världen, du har en viktig roll i alltet.

Res dig från tankarna om vad andra ska tänka och tycka, res dig ovanför alla värderingar och och tankar som "inte kan väl jag, inte får man väl tänka så, vad ska andra tro."


Stå upp och se på dig själv med kärlek och stolthet och var tacksam att du är du!!!


Vi ser dig och vi vet vem du är - var dig, för DU ÄR!!

Om frustration och väntan

Detta är ord kom till mig för några dagar sedan och är riktat till alla dem som känner igen sig i att vara en ljusbärare eller bär på en önskan om att sprida ljuset i vår tid:


Vi känner att det finns en otålighet i luften, ni går i väntan och rastlöshet, det är när du inte finner uttryck för allt det du är som det skapas en frustration inom dig. Denna känsla av ickefrid drar ned din frekvens och då hamnar du lättare i lägre energier i och omkring dig. Men denna känsla bär inom sig spåret till den gudomliga friden som ni alla så starkt längtar efter. Sök i oron efter friden, sök i smärtan efter helandet, sök i mörkret efter det lysande, skinande, upphöjda ljuset. Lyft upp alla känslor du förknippar med dåliga och låga, lyft upp dem, se dem i sitt rätta ljus – se dem för de vackra gåvor de är. Se dem och välkomna dem med kärlek. Vad som då sker i tillåtandet och accepterandet är en transformationens dans av kroppslig alkemi. De tidigare ”låga” känslorna omvandlas till sin högsta tänkbara potential av varande.


Vi har sett ditt lidande, vi har upplevt din smärta, vi har hört dina ogråtna tårar och vi har följt dig i din ensamhet. Vi ser, hör och känner att den smärta du burit hållit dig hårt i sitt grepp.

Men vi vill rikta en tydlig tanke till er alla – den smärtan ni bär är en illusion, egentligen finns bara kärlek. När vi säger så, är vi medvetna om att dessa ord skapar ännu mer smärta inom er, men det måste sägas och det är tid att göra det nu, er medvetenhet behöver förstå detta och börja selektera. Ni skapar det ni upplever som sant och när ni då tror på och upphöjer smärtan och lidandet till den nivå som ni gör – då är det bara mer av det ni skapar.


Var modiga kära vänner, släpp taget, kliv ut från smärtans värld och in i friden och varandet. Hela er själva från de dunkla skuggornas bok och se att det var bara en bok, några sidor, ett blad, ett kapitel i din världsupplevelse, bläddra framåt nu.

Ni bär på så mycket som egentligen inte är ert att bära. Ni bär på det av vana, plikt och skuldkänslor. Det är på tiden att ni släpper taget om dessa tankar, känslor och övertygelser.


Ack ni modiga själar som vandrar på ljusets väg, ser ni inte vilka ni är? Förstår ni inte? Ni ÄR kärleken, ni ÄR ljuset, ni ÄR varandet, ni är en del av allt som är och ni är fantastiska! Inom er finns det vackraste och det renaste.


När du känner smärtan inuti – håll om den som den allra kärleksfullaste moder, trösta barnet inom dig. Räck ut din hand till dig själv och ta sedan emot den. Omfamna dig själv med all den kärlek du har inom dig. Tillåt din smärta att tala; lyssna, hör och känn inom dig hur du nu blir varm av all den sanna kärlek som strömmar till dig.


Vi frågar, varför tillåter du dig inte att vara allt det vackra du är? Varför förminskar ni er själva? Ni är ljusbärare av högsta klass, ni är magnifika och gudomliga.

Vackra själ, ser du inte vem du är?


Universums skapare ropade ut; Varde ljus – ni svarade och kom. Himmelska världar öppnade sig och ned på jorden kom ni.


Var hälsade – för hälsade är ni, ni frekvenshållare, ljusspridare, nyckelbärare, ljusväktare och skapare. Ni har alla stora syften här. Vi applåderar miraklet som är ni.


Du är ett mirakel

Din uppenbarelse på jorden är en gåva

Du är gudomlig – Du Är!!Om självhat

Jag har under många år av mitt liv levt i mycket starka känslor av hat riktat mot mig själv, och nu när jag har börjat närma mig kärleken till mig själv, har jag undrat över dessa mycket starka och mörka känslor som så länge vibrerat inom mig. Hur kan jag, som vill vara ljus och leva i ljuset, göra det när jag burit på så mycket mörker. Jag undrade vad som skapar dessa känslor av hat.

Jag vet att självhat är ett strakt ord och att inte alla kan ta till sig av det (som väl är) men många bär ändå på tankar av missnöje och förminskande tankar om sig själva, och för er som känner igen sig i det, kan det i detta budskap finnas nycklar att hämta. Texten är riktad till flera, det kändes så tydligt när orden kom att jag skulle lägga ut den här så att fler kunde ta del av det.

Min fråga löd; vad handlar självhat om egentligen? Och igår kväll fick jag detta svar.


Självhat existerar egentligen inte, det kan inte existera, mer än som en övertygelse och därmed en ”påhittad” energiform, som om ni tror på den, blir verklig, men som, om ni ser på i sitt rätta ljus, lätt kan se igenom som en illusion.


När du upplever att du upplever känslor på denna nivå, skall du minnas att i dig finns inget hat, inte i ditt sanna jag – för i djupet av din själ så älskar du dig själv och har alltid gjort och kommer alltid att göra. Känslan av hat upplevs när det du känner inte känns sant inom dig – när du går ifrån din egen sanning. Det är upplevelsen av att hata dig själv som gör så ont att du försöker skydda dig själv genom att rikta dessa starka känslor mot det som du tror är orsaken. Vi önskar att du kan se att hatet egentligen aldrig funnits där, att du kan se att det egentligen aldrig varit riktat till dig. Ta din själv ut ur ekvationen och se på dina känslor från ett högre perspektiv. Se med nya ögon på det du upplever som sant och starkt – se att det du känner som skapar mörker för dig själv inte är något annat än din själ som säger, det här är inte jag! Det är det som skapar din smärta – att vara och tro att du är något du inte är.


I djupet av din själ så vet du vem du är, du vet att du är underbar, älskad och fantastisk. ”Nej, säger du så är det inte, det gör ont att höra dessa ord”.

Så omvänt det kan vara, menar vi, hatet och de självkritiska tankarna accepterar du med lätthet men de vackra känslorna stöter du ifrån dig.


Käraste älskade barn var har fått dig att tro på ett förminskande av dig själv? Vad har fått dig att känna att det är lättare att tro på tankar av begränsning, värdelöshet och ickeförtjänande, än hur underbar och fantastisk du är? Vad har stulit dina drömmar? Vad har fått dig att släcka ditt ljus?

Se svaren på dessa frågor, se att de vilar i dig, se att du där inom dig finner nyckeln till din kärlek till dig själv.


När du tar mod till dig och ser på dig själv med varma ögon så kommer du att överväldigas av skatten som är du. Och när du känner och uppfylls av den känslan - att ja, jag älskar mig själv, så kommer hela du, varenda cell i din kropp att rysa till och börja vibrera i en högre frekvens, för du har nu kommit närmare din inre sanning.

Kära barn, du består av kärlek och kan inte vara något annat! Så när du väljer att uppleva och tro på övertygelser som inte är i kärlek, så är det på ett plan ändå kärlek eftersom ditt högre jag tillåter dig att tro på och känna det du upplever att du känner.


Älskade barn av ljuset – må du gå i din sanning

Må du följa ditt hjärtas röst i varje val du gör

Må du, var morgon när du vaknar, fyllas av glädje till insikten om att du är du

Må du alltid skina som det vackra ljus du är, och må dina ögon vara öppna för dig att se det


Var hälsad kära barn vi älskar dig <3
Om beroenden

Detta är ett meddelande som jag fick för några dagar sedan som svar på en fråga jag ställde kopplat till svårigheten jag har haft när det gäller att älska och acceptera mig själv och min kropp, samt förstå varför jag tröstat mig själv genom mat mm. Jag väljer att lägga ut den här, tack vare att jag fick ett så fint mottagande av ”min” tidigare text. Den är riktad till mig men jag känner att den kan riktas till alla dem som känner igen sig i denna problematik.


Du flyr och försöker vara något du inte är, du rymmer bort från dig själv med varje önskan du bär som handlar om att vara eller se ut på något annat sätt. Vänd blicken inåt och se dig själv med omfamnande och varma ögon.


När du flyr och söker utanför dig själv så exkluderar du dig själv, då skapas en olidlig tomhet inom dig. Denna tomhet blir till slut outhärdlig att bära och då fyller du dig med saker som du tror kan få denna tomhet att försvinna, men istället för att känna dig hel ökar du bara känslan av tomhet, då du bara kommer längre och längre bort ifrån dig själv. Hitta tillbaka till den du är och acceptera och försonas med den kropp och personlighet du valt i denna inkarnation. Att bestraffa kroppen är både orättvist och för dig bara längre bort från det du söker och längtar efter.


Vi ber dig nu, med mild och ödmjuk ton, att se ditt ljus och erkänna för dig själv att du är allt det vackra du längtar efter, du har allt inom dig. Du sitter på lösningen till din inre gåta - du är själv svaret. Stå i ditt ljus av visdom och sanning – din renhet, ärlighet och nakenhet inför det som är, visar att du nu är redo för denna inre transformation av kärlek, insikter, och cellomstruktureringar – du är!!


Du väljer vem du vill uppleva att du är, så välj med kärlek att försonas med din form. Du kan inte vara det du inte är och det du är samtidigt, så gå tillbaka dit där du började – du hittar dig själv där inom dig, finn dig själv där och den skatt som är du. Gå dit och tala om för dig själv hur fantastisk och underbar du är. För det är du – du är!!


Helig är du, du barn av ljus,

Helgat vare ditt namn

Ljus vare med dig – ljus vare duOm känslan av att sitta fast

Dessa ord fick jag för några dagar sedan, den första delen handlar om en fråga som jag själv hade men jag känner att detta budskap kan riktas till fler, den andra texten var ett budskap till riktat till många.


Vi ser och förstår att du upplever att du har ett problem och att du sitter fast. Ja, det finns något du bör titta närmare på – din rädsla för att lyckas och vara lyckad är dold för dig av dig själv då du ansåg dig värdig mindre. Men vi önskar att du sträcker på dig och tar för dig – världen ligger bokstavligen öppen för dig om du så önskar, så önska det!

Gråt ut och fäll renande tårar och sedan – sträck på dig och gratulera dig själv att du är du och och att du vandrar på jorden just nu – för det är lyckosamt.

Var i din kärlek, utåt och inåt. Följ den vägledning som så mjukt leder dig till de rätta människorna och omständigheterna. Var mjuk mot dig själv och sätt inte upp något motstånd för det som är och vill ut, omfamna allt det du är.

You don´t trust yourself to be as valuable as you wish to be. It is as if you are looking in a mirror that is covered with dirt, so the reflection is not what you would wish for it to be. But when you clean the mirror you will be overwhelmed by the radiant beautiful soul looking out from it – You!!


Älskade ni, fyll er själva med den allra vackraste kärlek. Håll om er och var ömsinta i era tankar om er själva. Ni går på en väg av utforskande och upptäckande och vi ber er att ha tålamod med er själva och andra. Fyll på med ljusets glädjefulla strålar som fullkomligt regnar ned över er nu, låt detta överflödande ljusbad väcka upp ert slumrande barnasinne och göra er redo för lek!!

Låt er entusiasm och iver att ha roligt, vägleda er framåt. Sätt det främst på listan av dagliga aktiviteter – Lek och ha roligt!!

Glädjens och skrattets vibration skapar ren magi i era kroppar och är det snabbaste sättet att höja er frekvens, en genväg kan man säga, så ut och lek med er!!


Taciti vel erat aenean proin faucibus vitae

Facilisis tincidunt tortor ligula vestibulum

Per nec quisi consectetuer etrat maecenas

Vestibulum aliquam aliquam nullam

Condimentum a elementum mauris cursus

Tristique nibh ultricies nunc fringilla nulla

Faucibus porta sagittis nascetur velit urnan

Sed sem sollicitudin ut erat eu eu sit vitae

Ociosqu donec augue etiam torquent

Convallis scelerisque nonummy arcu diamte

Posuere dui leo odio sapien erat in eros

Habitant quisque id et lorem wisi vivamus

Malesuada rhoncus lacus tincidunt morbi

Sociis nec id quis nulla purus nulla nunc

Posuere ultricies arcu neque varius aliquet

Orttitor a consectetur erat ac sit augue

Aliquet praesent pellentesque non

Libero fugiat tellus metus consectetuer

Vulputate arcu at mollis magna adipiscing

Vestibulum rutrum integer ut luctus id

Copyright  ©  All Rights Reserved